Dịch vụ sao y tài liệu

Sao y chứng thực

Sao y bản chính là gì? Sao y bản chính là việc thực hiện lập bản sao đầy đủ, chính xác nội dung của văn bản và được trình bày theo thể thức qui định. Bản sao y bản chính phải được thực hiện từ bản chính. Đại Sứ Quán Online nhận chứng thực các […]

Sao y tài liệu

Sao y bản chính (hay còn gọi là chứng thực bản sao) là một thủ tục mà người dân và doanh nghiệp thường xuyên phải thực hiện trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính. Mặc dù đã có những quy định phân cấp rõ ràng về thẩm quyền chứng thực bản sao các loại […]