Dịch vụ hợp pháp hóa lãnh sự

Dịch vụ hợp pháp hóa lãnh sự

Hợp pháp hóa lãnh sự là một trong những dịch vụ được cung cấp tại Đại Sứ Quán Online, đây là việc chứng thực chữ ký, con dấu trên các giấy tờ, tài liệu thực hiện phức tạp bởi liên quan tới luật pháp không chỉ tại Việt Nam mà còn là luật pháp của […]