Dịch vụ Phiên dịch

Phiên dịch Cabin chuyên nghiệp

Công việc phiên dịch cabin Phiên dịch đồng thời hay còn gọi là phiên dịch cabin, một loại phiên dịch tương đối khó. Công việc của người phiên dịch vên cabin là phải thực hiện việc phiên dịch nhanh và tức thời những câu, từ mà người diễn thuyết vừa nói. Phiên dịch cabin được coi […]

Phiên dịch hội thảo chuyên nghiệp

Khái niệm về phiên dịch hội thảo/ Thông dịch hội thảo chuyên nghiệp. Phiên dịch hội thảo/ hội nghị là một lĩnh vực có nhiều thách thức trong dịch thuật. Đây là lĩnh vực đòi hỏi người phiên dịch cần thông thạo ngôn ngữ, khả năng tập trung, cũng như kỹ năng giao tiếp tự […]